Τρίτη, 14 Μαΐου 2019


ΤΟ ΑΛΟΓΟ

Τι ξέρουμε για το άλογο; Ανιχνεύουμε το γνωστικό μας κεφάλαιο.
Καταγράφουμε μερικές ιδέες και σκέψεις μας με  το διαδικτυακό εργαλείο Thinglink.Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!