Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

Συνεργασία με το 43ο ΝΗΠ ΑΘΗΝΩΝ, διαμόρφωση προαύλιου χώρου και κατασκευή για την κοινή μας συνάντηση με τους Νεαρούς Αθλητές των special olympics


1 σχόλιο: