Σάββατο 29 Απριλίου 2017

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ!!!!!!!!!!!!!!43ο & 135ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2017-2018
Οι εγγραφές των νηπίων για το σχολικό έτος 2017-2018 , θα πραγματοποιηθούν από Τρίτη 2-5-2017 έως Παρασκευή19-5-2017, και ώρα 12:00-13:00.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1.   Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής, για την εγγραφή των νηπίων (Α΄ και Β΄ ηλικίας) στα Δημόσια Νηπιαγωγεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά θα αναζητηθεί από τα Νηπιαγωγεία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μyschool του ΥΠΠΕΘ. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο Νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά, δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
2.   Α.Δ.Υ.Μ. (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή-θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο).
3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή απ΄ όπου φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας).
5.Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση του γονέα για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του μαθητή από το Νηπιαγωγείο ( θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο).
Το σχολικό έτος 2017-2018 ως νήπια θα φοιτήσουν όσα παιδιά γεννήθηκαν το 2012  και ως προνήπια όσα γεννήθηκαν το 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου