Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

"Αὐτὰ τὰ δέντρα δὲ βολεύονται μὲ λιγότερο οὐρανό..."

 

 

                                                                            

  Αὐτὰ τὰ δέντρα δὲ βολεύονται μὲ λιγότερο οὐρανό,

αὐτὲς οἱ πέτρες δὲ βολεύονται κάτου ἀπ᾿ τὰ ξένα βήματα,

αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸν ἥλιο,

αὐτὲς οἱ καρδιὲς δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸ δίκιο....

Γιάννης Ρίτσος - Ρωμιοσύνη
(ἀπὸ τὰ Ποιήματα 1930-1960, B´, Κέδρος 1961)