Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

"Αὐτὰ τὰ δέντρα δὲ βολεύονται μὲ λιγότερο οὐρανό..."
1973: Από την ταράτσα του κτηρίου, οι φοιτητές (αυτοαποκαλούμενοι "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι") απαγγέλλουν τον ακόλουθο όρκο παίρνοντας μέρος στην κατάληψη του Πολυτεχνείου η οποία οδήγησε στα γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου 1973. 


"Εμείς οι φοιτηταί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ορκιζόμαστε στ' όνομα της ελευθερίας να αγωνισθούμε μέχρι τέλους για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, του πανεπιστημιακού ασύλου, της ανακλήσεως όλων των καταπιεστικών νόμων και διαταγμάτων.  Ορκιζόμαστε αλληλεγγύη σ' όλο το φοιτητικό κόσμο της Ελλάδας που βασανίζεται. Η βία δεν θα περάσει. 
Ζήτω ο αδούλωτος φοιτητικός κόσμος της Ελλάδας"

                                             
                                               

                                            

                                            


Αὐτὰ τὰ δέντρα δὲ βολεύονται μὲ λιγότερο οὐρανό,
αὐτὲς οἱ πέτρες δὲ βολεύονται κάτου ἀπ᾿ τὰ ξένα βήματα,
αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸν ἥλιο,
αὐτὲς οἱ καρδιὲς δὲ βολεύονται παρὰ μόνο στὸ δίκιο.

Γιάννης Ρίτσος - Ρωμιοσύνη
(ἀπὸ τὰ Ποιήματα 1930-1960, B´, Κέδρος 1961)