Παρασκευή 26 Απριλίου 2024

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!                                        
  • Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, φανερώνει την αισιόδοξη πλευρά της ζωής και σηματοδοτεί τον ερχομό της λύτρωσης μετά τη θυσία. Μέσα από τα πάθη γεννιέται η Ελπίδα, για να ξαναδούμε τη ζωή φωτεινή και με προοπτική! Τα παιδιά μας δείχνουν το δρόμο! Καλό Πάσχα με υγεία και φως!
                                            

                                        


                                                

                                        
                                                                                        

                                           

                                                                               


                                  Κ Α Λ Ο Π Α Σ Χ Α !
                                                       
                                                          με ΥΓΕΙΑ και ΑΓΑΠΗ!