Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

"Δόξα Δεκέμβρη μήνα"

 


                                Τα Νηπιαγωγεία μας εύχονται 

                  μέσα από τις δημιουργίες των μικρών μαθητών μας, 

        Υ Γ Ε Ι Α              Α Γ Α Π Η      Ε Ι Ρ Η Ν Η             Χ Α Ρ Α

            στιγμές    με χαμόγελα, αγκαλιές και όνειρα γεμάτα 

                                    Φ Ω Σ    &     Ε Λ Π Ι Δ Α!!!